Chưa được phân loại

tiềm năng và thách thức cho ngành gỗ việt

Gỗ  là một trong những mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam.Vì vậy tiềm năng và thách thức cho ngành gỗ việt với nhiều tiềm năng phát triển, nhóm ngành gỗ thời gian vừa qua đã thu hút khá nhiều sự quan tâm đầu tư của các tổ chức tín dụng và các […]

Chưa được phân loại

xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam đang có nhiều thuận lợi

Theo điều tra từ 15 doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam đang có nhiều thuận lợi.Chế biến gỗ lớn xuất khẩu cho biết tỷ lệ này là 30% và 70% nguyên liệu lâm sản đã được chủ động từ trong nước. Việt Nam đã từng bước làm chủ […]

Chưa được phân loại

Danh mục phân loại nhóm gỗ

Hiện nay, ở Việt Nam, các cây gỗ quý được chia theo 3 nhóm lớn. Nhóm A – Phân loại nhóm gỗ tại VN Nhóm B – Các loại gỗ đang được sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Nhóm C – Danh sách các loại gỗ cấm khai thác ở Việt Nam Trong đó, dòng gỗ […]