EU và Trung Quốc hợp tác ngăn chặn khai thác gỗ trái phép

Hình thành cơ chế hợp tác song phương (BCM)  EU và Trung Quốc hợp tác ngăn chặn khai thác gỗ trái phép về thực thi luật lâm nghiệp và quản trị (FLEG) trong năm 2009, theo sau Hội nghị thực thi luật lâm nghiệp và quản trị EU – Trung Quốc tại Bắc Kinh trong năm 2007.

 

Thông qua BCM, EU và Trung Quốc hợp tác ngăn chặn khai thác gỗ bất hợp pháp và buôn bán bất hợp pháp liên quan gỗ. BCM là một diễn đàn đối thoại chính sách và cơ chế chia sẻ thông tin về các chính sách và khuôn khổ pháp lý, phối hợp các sáng kiến chấm dứt khai thác gỗ bất hợp pháp. Cơ quan FLEGT của EU đã phát hành bản cập nhật BCM. Bản cập nhật cho biết “Theo BCM, Trung Quốc và EU khai thác các cách tiếp cận để công nhận đề án xác minh tính hợp pháp về gỗ và sản phẩm gỗ được nước xuất khẩu gỗ điều chỉnh, bao gồm cả gỗ và sản phẩm gỗ từ các nước tham gia FLEGT VPA.

Nó bao gồm đối thoại ba bên giữa Trung Quốc, Indonesia và EU. Hai bên BCM cũng được hỗ trợ phát triển thêm Hệ thống xác nhận gỗ hợp pháp Trung Quốc (CTLVS), cân nhắc kinh nghiệm EU với Quy chế gỗ EU (EUTR) và ở các nước đang đàm phán, hoặc đã ký kết VPA “.

 

images

 

Hơn năm năm qua, Ủy ban bảo vệ thiên nhiên Trung Quốc (TNC) đã và đang giúp các cơ quan nhà nước cũng như tư nhân chuẩn bị cho điều luật gỗ EU và đáp ứng yêu cầu của đạo luật LACEY của Mỹ. Hiện tại, Ủy ban bảo vệ thiên nhiên Trung Quốc (TNC) hỗ trợ xây dựng hệ thống chứng chỉ gỗ hợp pháp Trung Quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *