1 khối gỗ bằng bao nhiêu kg?

Ở những loại gỗ cùng chủng loại, cùng nhóm, cùng đặc tính,… nhưng khi gỗ còn tươi và gỗ đã khô thì có trọng lượng hoàn toàn chênh lệch nhau rất nhiều.Vì vậy, mà để biết chính xác 1 khối gỗ bằng bao nhiêu kg? thì hoàn toàn không có câu trả lời đúng, chỉ mang tính tương đối gần đúng nhất.

Với từng loại gỗ ở mỗi sắc mộc,… có khối lượng không giống nhau cả khi gỗ còn tươi cũng như lúc gỗ đã khô, ở những loại gỗ nặng nhất rơi vào khoảng 1.100kg/m3, có những loại nặng từ 800-900kg/m3 và có những loại gỗ chỉ có từ 700-800kg/m3.

 

images

 

1- Gỗ có cùng chủng loại, cùng sắc mộc…nhưng khi còn tươi và khi đã khô có trọng lượng khác nhau.
2- Từng chủng loại, mỗi sắc mộc…đều có trọng lượng khác nhau cả lúc còn tươi cũng như lúc đã khô, loại nặng nhất khoảng 1.100kg/m3, có loại 800 – 900 kg/m3 và cũng có loại 700 – 800 kg/m3.
Do đó, bạn hỏi chung chung 1 m3 gỗ nặng bao nhiêu thì không ai có thể trả lời được mà phải nêu cụ thể tên từng sắc mộc mới có một câu trả lời tương đối.
Chúc vui.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *