Gỗ Tần Bì

Công dụng chính: Đồ gỗ cao cấp, tủ, gỗ chạm cao cấp