Gỗ Dái Ngựa VNKD 2,5F

Công dụng chính: Đồ gỗ cao cấp, tủ, gỗ chạm cao cấp