xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam đang có nhiều thuận lợi

Theo điều tra từ 15 doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam đang có nhiều thuận lợi.Chế biến gỗ lớn xuất khẩu cho biết tỷ lệ này là 30% và 70% nguyên liệu lâm sản đã được chủ động từ trong nước. Việt Nam đã từng bước làm chủ một nguyên liệu trong việc chế biến xuất khẩu các sản phẩm lâm sản.

 

Ông Lê Văn Bách cho hay , xuất khẩu gỗ gõ đỏ và sản phẩm gỗ đang rất thuận lợi và chưa có nhiều rào cản nào . Nhưng thời gian đến trước yêu cầu về nguồn gốc gỗ của EU và Mỹ, đến khi Việt Nam tham gia TPP, thì ngành lâm nghiệp cần chủ động thích ứng.

Bà Nguyễn Tường Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế cũng cho rằng, vào năm 2016 là phải nội lực hóa mọi cam kết để hội nhập. Nếu công táclàm không tốt thì sẽ bị thiệt trên sân nhà, những cơ hội của hội nhập sẽ trở thành thách thức của Việt Nam.

Xuất xứ hàng hóa là một mục tiêu  , kiểm soát phải chặt , việc nhập khẩu gỗ và nguồn gốc gỗ. Những hiệp định thương mại tự do (FTA) mở cửa thị trường nhưng bên cạnh đó họ cũng dựng hàng rào kỹ thuật nguồn gốc gỗ. Nếu không có quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật thời gian tới sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu gỗ của Việt Nam” – bà Nguyễn Tường Vân chỉ rõ.

 

2014143_xuatkhaugo2_1

 

Hầu hết các chỉ tiêu của kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2015 trong ngành lâm nghiệp đã đạt chỉ tiêu và vượt kế hoạch đề ra; giá trị xuất khẩu đồ gỗ sồi và lâm sản đạt 7,1 tỷ USD.

Năm 2016, ngành lâm nghiệp sẽ phấn đấu bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng, tăng độ che phủ rừng lên 41%.Tốc độ sản xuất lâm nghiệp bình quân đạt 7%/năm; kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt khoảng 7,1 tỷ USD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *