Cách Đo Độ Ẩm Của Gỗ

Khi đo độ ẩm của gỗ thì tỷ lệ chính xác không phải 100%. Mỗi nhà sản xuất đồng hồ đo độ ẩm sẽ cho rằng sản phẩm của họ là chính xác. Nhưng trong việc xác định chính xác một loại gỗ đo độ ẩm, có một số yếu tố để xem xét. Vì vậy, những gì bạn cần để xem xét để xác định đó là đồng hồ đo độ ẩm tốt nhất cho bạn? Dưới đây bài viết hướng dẫn các bạn cách tốt nhất để bắt đầu với độ chính xác.

Bằng cách hiểu công nghệ và thử nghiệm các phương pháp xác định “chính xác” trong việc đo độ ẩm gỗ của các loại gỗ khác nhau. Trong 15 năm qua, Wagner Meters đã đưa bốn nghiên cứu độc lập riêng biệt so với một loạt các loại đồng hồ đo độ ẩm để xác định vấn đề chính xác này. Và kết quả của những nghiên cứu có giá trị như ngày hôm nay như khi lần đầu tiên. Hãy xét xem tại sao.

Hai công nghệ: Pin Meter vs Pinless Meters

may-do-do-am-go-wagner-mmc220

Công nghệ kháng

Pin-Meter được sử dụng điện trở để làm cho đọc nội dung biện pháp của họ trong gỗ. Sau khi hai đầu thăm dò được chèn vào gỗ thì một dòng điện nhỏ được truyền giữa các điểm và số lượng kháng tương quan thành trị độ ẩm. Độ ẩm là một chất dẫn điện tốt, đển dùng thiết bị đo độ ẩm cho cây, cũng như sức đề kháng kém sẽ có ảnh hưởng đến hiện tại, và ngược lại. Bởi vì cáloại công nghệ được sử dụng, độ chính xác pin đồng hồ bị ảnh hưởng bởi chênh lệch trong các thành phần hóa học trong các loại gỗ dái ngựa, nhưng không phải là ảnh hưởng lớn đến mật độ từ một mảnh gỗ đến khác.

may-do-do-am-go-mt900-kett-1

Áp dụng công nghệ song điện từ

Khi chúng ta đo gỗ xẻ sấy đo độ ẩm Pinless Meters (còn gọi là phi hai mét vì họ không cần phải xâm nhập vào gỗ), khi sử dụng công nghệ điện Logitech đồng hồ sẽ phát ra sóng điện ở một tần số điện từ nhất định, tạo ra một trường điện từ trường trong khu vực dưới pad cảm biến. Đồng hồ sau đó tạo ra một nội dung độ ẩm tương quan với tín hiệu nó đọc lại. Pinless Meters thường kiểm tra ở một khu vực lớn hơn nhiều so với Pin-Meter và có thể “quét” gỗ cho một bức tránh ẩm hoàn chỉnh hơn. Một lần nữa, công nghệ này là không phải không có một số, số lượng có hạn chế và có thể bị ảnh hưởng bởi biến đổi mật độ. Sản phẩm đang được nhiều người quan tâm và tạo ra sự thu hút lớn.

images

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.